Vyšetření hladiny Hcy a odběr krve provádí profesionální zdravotníci
a laboratoře firmy AeskuLab. Po zaplacení poplatku 1.300Kč (odběr a
vyšetření je na Vaše náklady) Vám zašlu žádanku a nejbližší odběrné
místo, kde Vám krev vyšetří.